Privacyverklaring

Privacyverklaring

app’SASsist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die app’SASsist verwerkt

app’SASsist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan app’SASsist verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

app’SASsist verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Doel en grondslag van de verwerking

app’SAsist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
 • Communicatie ten behoeve van de dienstverlening;
 • U te informeren over wijzigingen in de dienstverlening;
 • U telefonisch of per e-mail informeren over relevantie marktontwikkelingen;
 • Het verzenden van facturen en het afhandelen van uw betaling.

app’SASsist verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

app’SASsist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitsluitend met uw toestemming en mits dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekt app’SASsist persoonsgegevens aan derden.

Cookies

app’SASsist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen heeft, of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens app”SAssist heeeft en wat er mee gebeurt;
 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • Intrekken van uw toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

In bepaalde gevallen kan of mag app’SASsist géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Als u vindt dat app’SASsist u niet op de juiste manier help met bovenstaande verzoeken, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl vindt u alle informatie hierover.

Hoe app’SASsist uw persoonsgegevens beveiligt

app’SASsist vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk en neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Alle in gebruik zijnde devices zijn voorzien van een persoonlijke toegangscodes. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in Microsoft Office 365.

Contactgegevens

app’SASsist
IJsselsteen 102, 3961 GE Wijk bij Duurstede
E: info@appsassist.nl
T: +31 6 247 23 570